Oryginalny pilot CAME SPACE SP2 433,92Mhz

Oryginalny pilot CAME SPACE SP2 433,92Mhz

56.43

Wsparcie, Informacje, Zamówienia, Obsługa Klienta

E-mail: biuro@kilog.pl

Tel/fax: 18 446-18-30 – Czynny od 8 do 16 

 

  • 14 dni na zwrot
  • Gwarancja najwyższej jakości
Kupisz wygodnie

PILOT CAME SPACE SP2

Oryginalny pilot CAME SPACE SP2 433,92Mhz Marka Came

Oryginalny pilot CAME SPACE SP2 433,92Mhz

PILOT CAME SPACE SP2

– 2-kanałowy-ORYGINALNY

Proszę uważać na podróbki pilota krążą w necie ,nie można ich zaprogramować!!!!!!!!!!!

PILOT CAME SPACE SP2

Oryginalny pilot CAME SPACE SP2 433,92Mhz
Oryginalny pilot CAME SPACE SP2 433,92Mhz Rodzaj napędu inny

Jak zaprogramować piloty CAME Space SP2 SP4

PILOT CAME SPACE SP2

Piloty firmy CAME (Space SP2 lub SP4)  
  Wpisywanie nowego nadajnika do karty/odbiornika/centrali radiowej CAME AF43SP (max 15 pilotów)
  Należy dokonać wpisania każdego przycisku nadajnika oddzielnie.
  I. Programowanie z użyciem odbiornika/centrali.
  W zależności od tego czy dany przycisk nadajnika/pilota ma sterować kanałem 1 czy 2, należy użyć odpowiedniego przycisku na karcie radiowej/centrali/odbiorniku w celu wejścia do procedury programowania.

Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk „1” na karcie radiowej/centrali/odbiorniku (jeżeli programowany przycisk pilota/nadajnika ma obsługiwać kanał nr 1), lub przycisk „2” (jeżeli programowany przycisk pilota/nadajnika ma obsługiwać kanał nr 2) – dioda LED zacznie pulsować.

W ciągu 20 sekund nacisnąć przycisk pilota/nadajnika, który ma zostać wpisany – dioda LED na chwilę zaświeci swiatłem ciągłym, sygnalizując odebranie poprawnego sygnału pilota/nadajnika.

W celu zaakceptowania, nacisnąć przycisk „CLR” na kracie radiowej/centrali/odbiorniku lub poczekać aż dioda LED zgaśnie.
Dla wpisania kolejnych przycisków tego, lub innych pilotów/nadajników postępować wg pkt.1-2-3
  UWAGA! – W celu edytowania konfiguracji przycisków pilota/nadajnika, polegającej na usunięciu przypisania kanału do przycisku, należy usunąć danego pilota/nadajnik z pamięci (pkt III), a następnie wpisać ponownie jego przyciski w żądany sposób. Próba wpisania 16 pilota/nadajnika zakończy się niepowodzeniem.
  II. Proste wpisywanie pilotów/nadajników.
  Istnieje możliwość wpisywania pilotów/nadajników, bez konieczności dostępu do przycisków karty radiowej/centrali/odbiornika. W tym celu należy posiadać już wpisany nadajnik, z taką konfiguracją przycisków jaką chcemy uzyskać w następnych (nowych) dopisywanych pilotach/nadajnikach.

Należy nacisnąć i przytrzymać przez 20 sekund dowolny przycisk wcześniej wpisanego/zaprogramowanego pilota/nadajnika.
W ciągu 20 sekund nacisnąć dowolny przycisk pilota/nadajnika który ma zostać wpisany/zaprogramowany.
W celu wpisania kolejnych nadajników, postępować wg. pkt. 1 i 2
  UWAGA! – Procedura prostego wpisywania pilotów/nadajników powoduje dopisane nowego pilota/nadajnika i automatyczne skonfigurowanie jego przycisków, zgodnie z konfiguracją przycisków pilota/nadajnika wcześniej zaprogramowanego, użytego w tej procedurze. Aby procedura prostego wpisywania nadajnika zakończyła się powodzeniem, odległość pomiędzy pilotem/nadajnikiem a odbiornikiem/centralą nie powinna przekraczać 20 metrów.
  III. Kasowanie pojedyńczego pilota/nadajnika
 
Przy naciśniętym przycisku „CLR” na odbiorniku/centrali (LED pulsuje), nacisnąć dowolny przycisk pilota/nadajnika, który ma zostać wykasowany. LED zacznie świecić światłem ciągłym.
Zwolnić przycisk „CLR” na odbiorniku/centrali.
UWAGA! – Należy zachować szczególną ostrożność podczas kasowania pojedyńczego nadajnika, gdyż zbyt długie przytrzymanie przycisku „CLR” spowoduje skasowanie wszystkich pilotów/nadajników.
  IV. Kasowanie całej pamięcu karty radiowej/odbiornika/centrali
  Należy nacisnąć i przytrzymać długo przycisk „CLR”, aż LED przestanie pulsować i zacznie świecić światłem ciągłym. Wszystkie zaprogramowane do tej pory piloty/nadajniki zostaną wykasowane z pamięci odbiornika/centrali.